Chippen


Wat zegt de wet:
Volgens de Belgische wetgeving moeten alle paarden (en paardachtigen) correct geïdentificeerd zijn.
Paarden zijn enkel in orde indien ze:
– beschikken over een microchip
– voorzien zijn van een EU-conform paspoort
– geregistreerd zijn in de gegevensbank van de Belgische Confederatie van het Paard.

Paarden, ouder dan 6 maanden, die nog niet correct geïdentificeerd zijn, worden automatisch uitgeloten uit de voedselketen. (Met uitzondering van veulens, die nog in hetzelfde jaar van geboorte geïdentificeerd kunnen worden). Als eigenaar riskeert u een boete of zelfs een in beslagname van uw paard als uw dier niet in orde is. 

Voedselproducerend of niet:
Uw paard kan geregistreerd worden als voedselproducerend dier (kan geslacht worden) of niet-voedselproducerend dier (kan nooit in de voedselketen terecht komen).
De registratie heeft rechtstreeks gevolgen op het gebruik van geneesmiddelen. Als uw paard geregistreerd is als niet-voedselproducerend,  kunnen wij als dierenarts op elk ogenblik en voor elke aandoening de meest gepaste medicatie toedienen of verschaffen. Bij voedselproducerende paarden zijn de geneesmiddelen die wij als dierenarts mogen gebruiken beperkter. De status van uw paard kan op elk ogenblik aangepast worden dmv een nota door uw dierenarts in het paspoort van uw paard en het invullen van mutatiedocument nr. 1 (paarden.vlaanderen).

Verkoop/aankoop:
Op het ogenblik van verkoop dient mutatiedocument nr. 2 in tweevoud ondertekend worden door de verkoper én de koper. Zowel de koper als de verkoper moeten dit document opsturen naar de databank (paardenpunt Vlaanderen).

Meer info
Voor meer informatie kan je terecht op http://paarden.vlaanderen/nl/Mijn-paard-identificeren of http://www.cbc-bcp.be/

Heeft u nog een vraag in verband met het registreren of chippen van uw paard of maakt u graag een afspraak? Neem dan contact op met ons.